Sevgi mi Bağımlılık mı, Aşk mı Hastalık mı ?

Uzun yıllardır tanık olduğumuz ama görmeye alışamadığımız, insanın kanını donduran, nasıl olur diye düşündüren aşk(?) cinayetlerinin birine daha tanık olduk ne yazık ki. Bunun olabilmesinin nedenlerini de çoğunlukla yüzeysel sebeplerle açıklamaya çalıştık her zamanki

Çocuklarda Özgüven

Çocuğa öz saygı kazandırma, çocuğun öğrenme, sevme ve yaratma yeteneğini güçlendirmektedir. Öz saygı, mutlulukla ve hayattaki başarıyla ilgilidir. Bazı düşünürlere göre öz saygı, tamamen aile sevgisiyle birlikte iyi bir eğitimin ürünüdür. New York lu psikolog ve ge