Cinsel Sapkınlıklar ve Parafililer

CİNSEL SAPKINLIKLAR (PARAFİLİLER) : FETİŞİZM, RÖNTGENCİLİK, TEŞHİRCİLİK, SADİZM – MAZOŞİZM,PEDOFİLİ        Cinsel Sapkınlıklar (Parafililer) Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel Elkitabı olan DSM-IV ‘de olağandışı nesne ve cinsel aktivitelerin cinsel