Psikoterapi Nedir ?

Yanlış İnanış   Yakın arkadaşlarla ya da akrabalarla konuşmak gibi bir sohbet şeklidir.   Psikoterapide Asıl Amaç   Psikoterapi de asıl amaç rahatlatmak, neşelendirmek, hak vermek değildir. Empatl kurarak beraberce üzülmek ya da kişinin üretemedlğl çözümü doğrudan bulu