EMDR Terapi

emdr

EMDR Terapi

Her terapi yaklaşımının psikopatolojinin etyolojini açıklarken bir temeli, görüşü, teorisi vardır. Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) terapisi Adaptif Bilgi İşleme Modeli’ne (AIP) dayanmaktadır.Bu modelin temel varsayımı, anı ağı içerisinde adaptif şekilde işlenemeden depolanan olumsuz yaşam olaylarının, bir başka deyişle travmatik anıların, psikolojik-psikiyatrik sorunların ortaya çıkmasının altında yatan sebep olduğudur.Dolayısı ile patolojinin geçmişte yaşanan olumsuz yaşam olaylarının etkisi ile ortaya çıktığını varsaymaktadır. Bu teoriyi inceleyen araştırmalardan biri, Amerika’da Kaiser Permanente Sağlık Kuruşu’nun sonrada Dünya Sağlık Örgütü’nün de (WHO) katıldığı ve toplam 50.000’nin üzerinde katılımcı ile yürütülmüş olduğu Olumsuz Çocukluk Olayları ( Adverse Childhood Experiences – ACE) Araştırması’dır. Çalışma çocukluk döneminde yaşanan olumsuz yaşam olaylarının” kişinin sağlığını nasıl etkilediğini araştırma üzere yürütülmüştür.”Olumsuz Çocukluk Olayları” çocukluk döneminde yaşanan fiziksel,psikolojik,cinsel istismar,duygusal ve fiziksel ihmal ve ev içindeki problemleri içeren 10 farklı kategoride ki travmatik anılar olarak tanımlanmaktadır. Çalışma, çocukluk döneminde yaşanan travmatik olayların, bireyin ilerleyen yaşamında yalnızca depresyon,travma sonrası stres bozukluğu,obesite,alkol ve made bağımlılığı gibi psikiyatrik rahatsızlıklara değil, aynı zamanda oto-immün bozukluklar,kanser, artirit,diabet,kalp krizi, kalp hastalıkları, böbrek hastalığı felç gibi tıbbi rahatsızlıklara neden olabildiğini ortaya koymaktadır. Araştırma sonuçları; tedavi söz konusu olduğunda da “travma” odaklı bir psikoterapi yaklaşımının hem ruh hem beden sağlığı için çok önemli bir role sahip olduğunu işaret etmektedir. Yetişkin ve gençlerin bugünkü problmlerin tedavisinde geçmiş travmaların etkilerinin ortadan kaldırılması ya da en aza indirilmesinde ise Dünya Sağlık Örgütü tarafından EMDR terapisi ilk sırada önerilen terapilerdendir.Ayrıca, önleyici tıp çalışmalarında yaşam olaylarının göz önünde bulundurulması; bireylerin sağlığı kazanması, sağlık politikalarının oluşturulması ve ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişimi için büyük fayda sağlayabileceğine işaret etmektedir.